Jako firma z branży organizatorów zajęć motywacyjno-integracyjnych ALMANAK jest stosunkowo młodym podmiotem, dzięki czemu mamy nowe spojrzenie na potrzeby naszych zleceniodawców. Do stawianych nam zadań zawsze podchodzimy kompleksowo poczynając od analizy szczegółowych potrzeb zleceniodawcy, poprzez określenie grupy docelowej oraz zakładanych rezultatów, na realizacji zadania i ewaluacji skończywszy.

Niezbyt długi czas funkcjonowania na rynku nie oznacza jednak braku doświadczenia w organizacji tak ważnych przedsięwzięć jak integracja czy motywacja pracowników. W zakresie organizowania aktywnego wypoczynku działamy na rynku od 1994 roku, początkowo w ramach Klubu Imprez na Orientacje NEPTUN, zaś od 2001 roku, jako Bractwo Przygody Almanak – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. Zorganizowaliśmy wiele imprez na orientację, wyjazdów górskich (Elbrus, Mont Blanc, Pik Lenina, Pik Korzeniewskiej, Muztagh Ata oraz góry niższe: Ukraina, Rumunia, Szkocja, Irlandia, Pireneje, Maroko), wypromowaliśmy największy obecnie Rajd Przygodowy w Polsce HARPAGAN z imprezy dla kilku harcerzy do zawodów na blisko 1000 osób oraz zorganizowaliśmy najtrudniejszą dotychczas imprezę pieszą w Europie (160 km marszu non-stop) PRÓBA MAMUTA. Nasi pracownicy współpracowali z innymi firmami w zakresie team-building’u, gdzie zdobyli odpowiednie doświadczenie i wiedzę wykorzystywaną teraz w pracy z ALMANAK-iem.

Nasze doświadczenie w połączeniu ze świeżym spojrzeniem na problem odpowiedniej integracji i motywacji pracowników jest gwarantem Państwa sukcesu, a tym samym naszej satysfakcji.
Licząc na Państwa zaufanie zapraszamy do współpracy.

Wojciech Suchy
Prezes ALMANAK GDANSK